You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Филијала соработка

My health Филијала соработката е бесплатна и дава опција на корисниците и партнерите да заработат средства преку поставување на линк или линкување на на нивниот веб сајт кој ќе ја рекламира или My health конкретната услуга. Секоја продажба која ќе биде направена од клиенти кои кликнале на тие линкови, ќе добијат провизија. Стандардната провизија е 5%.

За повеќе информации обратете се на contact@myhelath.mk или посетете ја страната за поставувани прашања.

Нова филијала

Не сум регистриран за филијала.

Кликни продолжи за да креирас нова филијала сметка. Со креирање на филијала сметка не сте поврзани со вашата корисничка сметка.

Continue

Влез во филијалата

Ја откажувам филијалата.